qQiKK 6
z\K 8
}nLoK 8
LoK 10
CK 9
}_K 6
n}LK 90
CK 33
cgK 59
XYK 16
JMoK 22
VNK 128
V`zRK 39
hNK 17
qgK 27
RuK 15
K 139
70
703
s


inserted by FC2 system