qQiKK 6
z\K 8
}nLoK 8
LoK 10
CK 9
}_K 6
n}LK 90
CK 33
cgK 59
XYK 16
JMoK 22
VNK 133
V`zRK 39
hNK 17
qgK 27
RuK 15
K 140
70
710
s


inserted by FC2 system